Wszelkie niezbędne informacje oraz formularze w postępowaniu o nazwie "Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodnokanalizacyjną oraz remont wiaduktów na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów " - znak sprawy IDR.271.6.2022, znajdują się na platformie Asystent Postępowania

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ostrzeszow/postepowania/460