Treść zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami dostępna poniżej.

Postępowanie ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE na podstawie pkt 18 ppkt 1 zaproszenia do składania ofert.