Data posiedzenia:
2022-06-09

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Omówienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ostrzeszów
(projekt uchwały nr 472/2022).
3. Analiza postulatów petycji dotyczących funkcjonowania strefy płatnego parkowania
w Ostrzeszowie:
a) zmniejszenie opłaty o 50% lub wycofania się z pomysłu pobierania opłat abonamentowych dla mieszkańców i pracowników firm;
b) wprowadzenie zniżek dla uczniów i nauczycieli w strefie płatnego parkowania.


Uwagi:
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa odbędzie się 9 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 8:00 w sali nr 104 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.