Data posiedzenia:
2022-05-24

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Ostrzeszowskiego Centrum Kultury oraz informacja na temat przygotowań do Akcji Lato 2022.
4. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz informacja na temat przygotowań do Akcji Lato 2022.
5. Sprawy różne.
6. Sprawozdanie finansowe spółki Zakład Energetyki Cieplnej za rok 2021 oraz informacja na temat przygotowania Ośrodka Sportu i Rekreacji do Akcji Lato 2022
- posiedzenie wyjazdowe.


Uwagi:
Posiedzenie Komisji odbędzie się 24 maja 2022 roku o godz. 7:30 w sali nr 104 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.