Data posiedzenia:
2022-05-25

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie opinii kierowanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2021 r.
3. Podjęcie uchwały ws. wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Ostrzeszów za rok 2021.
4. Powołanie Zespołów Kontrolnych i tematów kontroli.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia komisji.


Uwagi:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 25 maja 2022 roku (środa) o godz. 13:30 w biurze Przewodniczącej Rady Miejskiej (pok. nr 108) Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.