Data posiedzenia:
2022-04-25

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej strefy płatnego parkowania.
3. Sprawy różne.


Uwagi:
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 25 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 7:30 w biurze Przewodniczącej Rady Miejskiej (pok. nr 108) Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.