Data posiedzenia:
2022-03-24

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Miejsko Gminnego Szkolnego Związku Sportowego oraz Uczniowskich Klubów Sportowych - wysłuchanie informacji na temat stanu przygotowań i zamierzeń w wiosenno-letnim sezonie sportowym.
3. Informacja o przygotowaniach do Crossu Ostrzeszowskiego w 2022 roku.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej za 2021 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ostrzeszowie za 2021 rok.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.


Uwagi:
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbędzie 24 marca 2022 roku (czwartek) o godz. 7:30 w sali nr 104 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.