Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pn. Usługa polegająca na zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania (SPP) oraz Miejskimi Buforowymi Parkingami Płatnymi (MBPP) na terenie miasta Ostrzeszów.