Zawiadomienia o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbędzie się 2 grudnia 2021 roku /czwartek/ o godz. 730 w sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego.  

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2.       Praca nad projektem budżetu na 2022 rok.
3.       Sprawy różne.

 

 Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
/-/ Jacek Skórski
  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa odbędzie się 3 grudnia 2021 roku /piątek/ o godz. 800 w sali nr 104 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Plany rzeczowo – finansowe na 2022 rok spółek:

a) Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. (godz. 08:00)

b) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (godz. 08:30)

c) Zakład Energetycznej Cieplnej Sp. z o.o. (godz. 09:00)

3. Opinia RIO o budżecie na 2022 rok.

4. Sprawy różne.

  Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Przestrzegania Prawa
/-/ Wiesława Wysota

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbędzie się 9 grudnia 2021 roku /czwartek/ o godz. 730 w sali nr 104 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.  

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2.       Praca nad projektem budżetu na 2022 rok.

3.       Zaopiniowanie projektów uchwał.

4.    Sprawy różne.

 

 Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
/-/ Jacek Skórski
  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa odbędzie się 13 grudnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 800 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Omówienie dotacji oraz aktualna sytuacja finansowa
a) Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.
b) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

3. Przychody i wydatki oraz inwestycje i remonty w dziale „Oświata”

4. Zadania własne i zlecone w dziale „Opieka społeczna”

5. Informacja o stanie mienia komunalnego oraz ewentualne dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

6. Propozycje zmian w projekcie budżetu na 2022 rok.

7. Sprawy różne.

 

  Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Przestrzegania Prawa
/-/ Wiesława Wysota

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa odbędzie się 14 grudnia 2021 roku (wtorek) o godz. 800 w sali nr 104 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2.       Rozwój rolnictwa na terenie gminy Ostrzeszów.

3.       Analiza projektu budżetu na 2022 rok.

4.       Zaopiniowanie projektów uchwał.

5.       Informacje burmistrza o podejmowanych działaniach między posiedzeniami komisji.

6.       Sprawy różne.

7.       Zakończenie.


Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
/-/ Krystyna Rajska

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa odbędzie się 16 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 800 w sali nr 104 Urzędu Miasta i Gminy
w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Omówienie wniosków stałych komisji RM Ostrzeszów.
  3. Rozpatrzenie propozycji zmian w projekcie budżetu składanych przez:

a) stałe komisje RM Ostrzeszów

b) członków Komisji Budżetu

c) instytucje, spółki, radnych

  1. Opinia Komisji Budżetu o projekcie budżetu na 2022 rok (po zmianach).
  2. Zatwierdzenie projektu budżetu z uwzględnionymi zmianami i przekazanie Burmistrzowi wraz z propozycjami zmian zgłaszanymi przez Stałe Komisje Rady Miejskiej Ostrzeszów.
  3. Sprawy różne.

   Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Przestrzegania Prawa
/-/ Wiesława Wysota

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, które odbędzie się 28 grudnia 2021 roku (wtorek) o godz. 800 w sali nr 104 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2.    Zaopiniowanie projektów uchwał.

3.    Informacja o stanie mienia komunalnego oraz ewentualne dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

4.    Sprawy różne.

5.    Zakończenie.

 

Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
/-/ Krystyna Rajska