Treść projektu programu współpracy dostępna poniżej.