W sprawie:
utworzenia gminnej jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Ostrzeszowie oraz nadania jego statutu

Data uchwały:
2021-05-27

Numer uchwały:
XXXIII/304/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2021
- Pozycja: 4900
- Data ogłoszenia: 17 czerwca 2021
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4900

Akt zmieniony
Uchwałą Nr XXXVI/319/2021
Uchwałą Nr XLVI/420/2022 utracił moc § 3