W sprawie:
regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców
niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła


Data uchwały:
2021-02-25

Numer uchwały:
XXX/265/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2021
- Pozycja: 1880
- Data ogłoszenia: 4 marca 2021
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1880

Uchwała nr 9/516/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 r. stwierdzająca częściową nieważność uchwały Nr XXX/265/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/2731/