Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  A
o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbędzie się 21 stycznia 2021 roku /czwartek/, godz. 730 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Informacja o bieżącej sytuacji w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał.

4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
/-/ Jacek Skórski

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa odbędzie się 25 stycznia 2021 roku /poniedziałek/, godz. 900 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

3. Informacja o kosztach związanych z utrzymaniem i odśnieżaniem dróg sezon zimowy 2020 roku, oraz informacja o rozstrzygniętym przetargu na 2021.

4. Informacja o stanie realizacji inwestycji w Mieście i Gminie Ostrzeszów rozpoczętych w 2020 roku.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Przestrzegania Prawa
/-/ Wiesława Wysota

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa odbędzie się 26 stycznia 2021 roku /wtorek/, godz. 900 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Informacja o gospodarce odpadami w roku 2020 oraz propozycjach na rok 2021.

3. Dyskusja na temat projektu stref parkowania.

4. Informacja na temat współpracy władz samorządowych Miasta i Gminy Ostrzeszów z innymi jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami działającymi na rzecz samorządów lokalnych.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał.

6. Informacje burmistrza o bieżącym przebiegu prac remontowych, inwestycji, sprzedażach, kupnie, planach rozwoju.  Przebieg realizacji inwestycji drogowych.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie.

 


Przewodnicząca Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
/-/ Krystyna Rajska