- posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa: 16 czerwca (wtorek) br., godz. 8:30
- posiedzenie Komisji O¶wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: 18 czerwca (czwartek) br., godz.7:30
- posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa: 19 czerwca (piątek) br., godz. 9:30
- posiedzenieKomisji Budżetu i Przestrzegania Prawa: 22 czerwca (poniedziałek) br., godz. 8:00