Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2019 rok przyjęty został dnia 28 marca 2019 r. uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów (patrz: link poniżej)