Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2016-2022 przyjęta została dnia 28 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXVI/161/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów (patrz: link poniżej)