Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020 przyjety został dnia 23 lutego 2017 r. uchwałą Nr
XXVIII/174/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów (patrz: link poniżej)