Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przyjęty został  dnia 1 marca 2018 r.  uchwałą Nr XXXIX/256/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów (patrz: link poniżej)