Program "Ostrzeszowska Karta Seniora" przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr IV/34/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. - KLIKNIJ