W sprawie:
ustalenia regulaminu targowisk miejskich

Data uchwały:
2020-03-26

Numer uchwały:
XX/159/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską Otrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2020
- Pozycja: 2997
- Data ogłoszenia: 30 marca 2020
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2997

Akt zmieniony:
Uchwałą Nr XXXI/285/2021
Uchwałą Nr XXXIX/332/2021
Uchwałą Nr XLVI/423/2022