W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku lub grupie żłobkowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Ostrzeszów

Data uchwały:
2020-03-26

Numer uchwały:
XX/156/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2020 r.
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2020
- Pozycja: 2998
- Data ogłoszenia: 30 marca 2020
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2998

Akt uchylony Uchwałą Nr XLVI/421/2022