- posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: 18 kwietnia (czwartek) br., godz.7:30
- wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa wraz z  Komisją Budżetu i Przestrzegania Prawa: 23 kwietnia (wtorek) br., godz. 9:00