- posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa: 19 lutego (wtorek) br., godz. 8:00
- posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: 21 lutego (czwartek) br., godz.7:30
-
posiedzenie
Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa: 25 lutego (poniedziałek), godz. 9:00