- Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej: 04 grudnia /wtorek/ br., godz. 10:00
- Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa, wraz z Komisją Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa: 07 grudnia /piątek/, godz. 10:00
- posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: 11 grudnia (wtorek) br., godz.7:30
-
posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa: 12 grudnia  (środa) br., godz. 14:30
- posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa: 17 grudnia (poniedziałek), godz. 10:00
-
posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa: 18 grudnia (wtorek), godz. 13:00