- Posiedzenie Komisji Planowania, Rozwoju i Promocji Gminy: 18 maja /piątek/ br., godz. 7:30
- Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa: 21 maja /poniedziałek/ br., godz. 9:00
- Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: 23 maja /środa/ br., godz. 7:30