Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów

Kolorowy pasek

Rejestry i ewidencjePoszczególne komórki organizacyjne urzędu prowadzą ewidencje i rejestry kancelaryjne, w szczególności:

  Sekretarz Miasta i Gminy         

·                    rejestr instytucji kultury

  Biuro Obsługi Interesanta        

·                    dziennik korespondencji

  Biuro Rady Miejskiej                 

·                    rejestr uchwał Rady Miejskiej

  Sekretariat Burmistrza Miasta i Gminy        

·                    rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy

·                    rejestr decyzji Burmistrza miasta i Gminy

·                    rejestr skarg i wniosków

   Stanowisko ds. kadrowych     

·                    ewidencja pracowników urzędu

   Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

·                    rejestr umów dzierżawy na grunty stanowiące mienie komunalne gminy

·                    rejestr zasobu mienia komunalnego

·                    rejestr gruntów – ewidencja nieruchomości mienia komunalnego gminy

·                    rejestr zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstw rolnych

  Wydział Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych

·                    rejestr psów ras niebezpiecznych

  Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

·                    rejestr przedpoborowych

·                    rejestr poborowych

·                    rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności

·                    ewidencja ludności

·                    rejestr wyborców

·                    rejestr dowodów osobistych

·                    rejestr zgromadzeń

·                    dziennik korespondencji oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone’’

·                    dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą  ,,poufne’’, ,,zastrzeżone’’

·            ewidencja działalności gospodarczej

·                    rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

   Wydział Finansowy

·                    ewidencja podatników

·                    ewidencja upomnień zobowiązań pieniężnych

·                    ewidencja tytułów wykonawczych zobowiązań pieniężnych

·                    ewidencja upomnień podatku od środków transportowych

·                    ewidencja tytułów wykonawczych podatku od środków transportowych

·                    rejestr ulg inwestycyjnych

·                    rejestr ulg żołnierskich

·                    rejestr umorzeń zaległych zobowiązań pieniężnych

·                    rejestr odroczeń i rozłożenia na raty podatku od środków transportowych,

·                    rejestr odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych

·                    rejestr zaświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym

·                    rejestr zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach

·                    ewidencja oświadczeń zwalniających z obowiązku płacenia podatku od posiadania psa

·                    ewidencja wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych

·                    rejestr wezwań, postanowień, decyzji (podatek od środków transportowych)

·                    rejestr wydanych zaświadczeń de minimis

·                    rejestr umorzeń podatku od posiadania psa

  Wydział Gospodarki Przestrzennej

·                     rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

·                    rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

·                    rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

·                    rejestr obowiązujących planów miejscowych

  Zakład Obsługi Placówek Oświatowych

·                    rejestr wniosków o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans

        nauczyciela mianowanego

·                    rejestr zaświadczeń wydawanych przez komisje egzaminacyjne

·                    rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·                    rejestr dodatków mieszkaniowych

·                    rejestr wniosków o udzielenie pomocy

·                    rejestry świadczeń udzielonych z pomocy społecznej

·                    rejestr wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych

·                    rejestry realizowanych świadczeń rodzinnych

·                    rejestr uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej

·                    rejestr uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy

  Urząd Stanu Cywilnego

·                    Księga urodzeń, małżeństw i zgonów (przechowywane przez okres 100 lat)

 

 

            Rejestry dotyczące działalności organów gminy są jawne i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

            Pozostałe rejestry stanowią zbiory danych osobowych, które podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

            Dane osobowe udostępnia się osobom i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa( osobom, których dane dotyczą, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, organom kontroli skarbowej, innym organom realizującym zadania ustawowe).

            Dane osobowe udostępnia się również osobom i podmiotom, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania takich danych a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą .

            Na udostępnianie danych osobowych mogą również zezwalać przepisy szczególne.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Bąk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bąk
Data wprowadzenia:2005-07-04 15:40:29
Opublikował:Wojciech Bąk
Data publikacji:2005-07-04 15:42:40
Ostatnia zmiana:2019-12-18 08:57:06
Ilość wyświetleń:6928
Urząd Miasta Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij