Interpelacje i zapytania radnych

 

Lp.

Nazwisko i imię radnego

Nr sesji
i data

Temat interpelacji lub zapytania

Tre?ć interpelacji
lub zapytania [pdf]

Udzielona
odpowied? [pdf]

51

Kokot Marcin

XXV/2020
2020.09.10

Dot. wykonania przej¶cia dla pieszych wraz z oznakowaniem przy skrzyzowaniu ul. Pogodnej i ul. Hurtowej

051  

50

Kokot Marcin

XXV/2020
2020.09.10

Dot. pro¶by o wyst±pienie do Lasów Państwowych, w celu zamiany dróg wewnętrznych, znajduj±cych się w Olszynie

050  

49

Kokot Marcin

XXV/2020
2020.09.10

Dot. wykonania dużego przystanku autobusowego

049  

48

Kokot Marcin

XXV/2020
2020.09.10

Dot. wykonania przej¶cia dla pieszych na DW449 w Rojowie pomiędzy ul. ¦w. Wojciecha a ul. Olszyńsk±

048  

47

Widerski Sławomir

XXV/2020
2020.09.10

Dot. czyszczenia li¶ci

047  
46
Widerski Sławomir
XXV/2020
2020.09.10
Dot. zakazu parkowania z lewej strony (ul. W±ska, wjazd od ul. Sikorskiego)
046  
45
Widerski Sławomir
XXV/2020
2020.09.10
Dot. umieszczenia między ul. Zachodni± a ul. K±pielow± na ¶rodku jezdni pasów rozdzielaj±cych
045  
44
Widerski Sławomir
XXV/2020
2020.09.10
Dot. parkingu przy ul. Zamkowej (obrócić kierunek parkowania)
044  
43
Widerski Sławomir
XXV/2020
2020.09.10
Dot. powiększenia miejsc parkingowych (parking za baszt±)
043  

42

Raczyński Roman

XXIV/2020
2020.08.12

Która firma będzie realizowała zlecenie na budowę ulicy Przełajowej i Tęczowej? 

042

Odp. 042

41

Kokot Marcin

XXIV/2020
2020.08.12

 Dot. zamontowania lustra drogowego w pasie ul. Zachodniej, przy skrzyżowaniu z ul. Sezamkow±.

041

 Odp. 041

40

Kokot Marcin

XXIV/2020
2020.08.12

 Dot. przej¶cia dla pieszych na DW449 w Rojowie przy skrzyżowaniu z ul. ¦w. Wojciecha oraz ul. Olszyńsk±.

040

 Odp. 040

39

Skrzypek Edward

XXI/2020
2020.05.07

 Dot. planu uruchomienia przedszkoli i żłobków

039

 Odp. 039

38

Skrzypek Edward

XXI/2020
2020.05.07

Dot. drogi Ostrzeszów - Mikstat

038

 Odp. 038 - 1

 Odp. 038 - 2

37

Skrzypek Edward

XXI/2020
2020.05.07

Czy wszystkie podmioty złożyły deklaracje o wysoko?ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

037

 Odp. 037

36

Manikowski Andrzej,
Marchiński Antoni

XXI/2020
2020.05.07

Dot. jadłodzielni, która miała powstać w Ostrzeszowie

036

 Odp. 036

35

Manikowski Andrzej,
Marchiński Antoni

XXI/2020
2020.05.07

Czy do wszystkich gospodarstw domowych została dostarczona informacja o wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

035

 Odp. 035

34

Marchiński Antoni,
Manikowski Andrzej

XX/2020
2020.03.26

Dot. odbioru ?mieci BIO

034

 Odp. 034

33

Marchiński Antoni,
Manikowski Andrzej

XX/2020
2020.03.26

Dot. subwencji o?wiatowej

033

 Odp. 033

32

Marchiński Antoni

XIX/2020
2020.02.24

Dot. oznaczenia miejsca parkingowego przy miejskim targowisku na ul. Łąkowej dla osób niepełnosprawnych

032

 Odp. 032

31

Gagatek Danuta

XVIII/2020
2020.01.14

Dot. zabezpieczenia elementami odblaskowymi wysepek na drodze K11 na odcinku przebiegającym przez miasto Ostrzeszów.

031

 Odp. 031

30

Józefiak Aleksander

XVIII/2020
2020.01.14

Dot. Wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową wysoką w planie przestrzennego zagospodarowania m. Ostrzeszowa

030

Odp. 030

29

Wysota Wiesława

XVII/2019
2019.12.27

Dot. nieprzejezdno?ci drogi gminnej w Rogaszycach

029

Odp. 029

28

Switoń Marcin

 XVI/2019
2019.11.28

Dot. oswietlenia przej?ć dla pieszych na drogach powiatowych, odsnieżania chodników, ?cieżek pieszo - rowerowcych, dbało?ci o tereny zielone.  

 028

Odp. 028 - 2  
Odp. 028 - 1

27

Manikowski Andrzej

XVI/2019
2019.11.28

Dot. remontu ulicy Anny Jagiellonki, odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Jana Olbrachta .

027

 Odp.027

26

Manikowski Andrzej

XV/2019
2019.10.24

Dot. Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2019 z dn. 24.09.2019 r. (czy pracownicy mają przychodzić do pracy ze swoimi przyborami pi?miennymi i papierem?)

026

 Odp. 026

25

Kokot Marcin

 XV/2019
2019.10.24

Dot. wykonania przej?cia dla pieszych przy ul. Hurtowej (od strony ul. Ko?ciuszki) oraz na drodze 449 (w pobliżu skrzyżowania z ul. Hurtową)

025

Odp. 025

24

Kokot Marcin

XV/2019
2019.10.24

Dot. wykonania chodnika przy ul. Hurtowej (w kierunku ul. Pogodnej).

024

Odp. 024

23

Kokot Marcin

XV/2019
2019.10.24

Dot. wykonania wyniesionego przej?cia dla pieszych na ul. Pogodnej (przy skrzyżowaniu z Hurtową).

023

Odp. 023

22

Kokot Marcin

XV/2019
2019.10.24

Dot. ustawienia podwójnego przystanku przy drodze powiatowej (w sąsiedztwie sali wiejskiej).

022

Odp. 022

21

Skrzypek Edward

XIV/2019
2019.09.19

 Koncepcja pozostałych budynków po likwidacji szkół?

021

Odp. 021

20

Skrzypek Edward

XIV/2019
2019.09.19

 Co z budynkiem po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Norweskiej?

020

Odp. 020

19

Skrzypek Edward

XIV/2019
2019.09.19

 Harmonogram prac na drodze powiatowej Ostrzeszów - Siedlików?

019

Odp. 019

18

Manikowski Andrzej

XIV/2019
2019.09.19

Nie jest widoczny znak "przej?cie dla pieszych" na ul. Grabowskiej, w obrębie ul. Warszawskiej.

 018

Odp. 018

17

Manikowski Andrzej

XIV/2019
2019.09.19

Dot. miejsca wsiadania dzieci z Pustkowia Południe do autobusu (skrzyżowanie ulic Warszawska z Grabowską). Czy nie jest zasadna zmiana lokalizacji "zbiórki" dowożonych dzieci?

017

Odp. 017

16

Skrzypek Edward

 XIII/2019
2019.07.18

 Kiedy "Inea" rozpocznie zakładanie szerokopasmowego internetu w miejscowo?ci Korpysy i na jakim odcinku?

 016

 Odp. 016

15

Skrzypek Edward

 XIII/2019
2019.07.18

 Kiedy realizowana będzie budowa drogi pod "Ja?winami"?

 015

 Odp. 015

14

Skrzypek Edward

XIII/2019
2019.07.18

Kiedy i na jakiej długo?ci będzie wykonywana nakładka na drodze Ostrzeszów - Siedlików?

014

 Odp. 014

13

Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

IX/2019
2019.04.25

Kwestia opłat za wody opadowe i roztopowe, mieszkańcy otrzymują ankiety - jakie są podstawy prawne i przewidywane taryfy?

013

Odp. 013

12

Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

IX/2019
2019.04.25

Czy Pan Burmistrz zamierza płacić za czas strajku w o?wiacie w jakiejkolwiek formie?

 012

Odp. 012

11

Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

IX/2019
2019.04.25

Czy zasadny jest ekonomicznie remont biura, które stanowić ma gabinet Pani Wiceburmistrz i ile to kosztuje?

011

 Odp. 011

10

Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

IX/2019
2019.04.25

Dlaczego - w ramach naboru na stanowisko ds. gospodarki gruntami - zatrudniono dwie osoby, mimo że w ogłoszeniu konkursowym nie była okre?lona taka liczba stanowisk?

010

Odp. 010

9

Manikowski Andrzej

VI/2019
2019.02.28

Kwestie komunikacyjne - ograniczenie parkowania aut dostawczych przy pl. Borek, możliwo?ć utworzenia prawoskrętu z ul. Zamkowej na ul. Armii Krajowej

 009

Odp. 009

8

Manikowski Andrzej

VI/2019
2019.02.28

Propozycje uzupełnienia polityki senioralnej (utworzenie Miejskiej Rady Seniorów, program "Pudełko życia", darmowe taksówki)

 008

 Odp. 008

7

Marchiński Antoni

IV/2019
2019.01.19

Dlaczego nie poinformowano Radnych o posiedzeniu zarządu spółki "Strzegowa", na krórym zapadał ważne z punktu widzenia społeczeństwa decyzje?

007

Odp. 007

6

Manikowski Andrzej

IV/2019
2019.01.19

Poruszenie sprawy drogi wojewódzkiej nr 449 i możliwo?ci wyprowadzenia jej przebiegu poza centrum miasta

006

Odp. 006

5

Manikowski Andrzej

III/2018
2018.12.27

Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własno?ci - dlaczego nie wywołano uchwały o zastosowaniu bonifikaty za wniesienie opłaty jednorazowej

005

Odp. 005

4

Manikowski Andrzej

III/2018
2018.12.27

Na jakim etapie jest realizacja projektu "Poprawa jako?ci powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów"

004

Odp. 004

3

Tomczyk Zbigniew

III/2018
2018.12.27

Podjęcie działań w celu utrzymania porządku wokół pojemników służących do zbierania odzieży używanej

003

Odp. 003

2

Tomczyk Zbigniew

III/2018
2018.12.27

Zamontowanie progu spowalniającego na ul. Zamkowej w okolicy marketu "Biedronka"

002

 Odp. 002

1

Tomczyk Zbigniew

III/2018
2018.12.27

Ustawienie lamp do?wietlających przej?cia dla pieszych na ul. Zamkowej

001

 Odp. 001

Kwestie składania przez radnych interpelacji i zapytań reguluje art.  24.  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713). W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do burmistrza:
? interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy (interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania),
? zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym (zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytania)
Interpelacje i zapytania składane są na pi?mie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi. Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na pi?mie nie pó?niej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Tre?ć interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomo?ci poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

icznej wiadomo?ci poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.