<>

MIASTO I GMINA OSTRZESZÓW

 


 

 

 

POŁOŻENIE: Południowa część Województwa Wielkopolskiego,

Powiat Ostrzeszowski (na pograniczu Niziny Wielkopolskiej i Niziny Śląskiej).

Miasto jest siedzibą Powiatu Ostrzeszowskiego oraz Gminy Ostrzeszów.
W latach 1975 - 1998 gmina położona była w województwie kaliskim.

 

     

LICZBA MIESZKAŃCÓW*:     24.102 (w całej gminie)

                                                                            w tym: 14.214 w mieście Ostrzeszów

                                                                         (dane na dzień 31.12.2018r.)

* wskazane wyżej wartości oznaczają ilość osób zameldowanych (na pobyt stały oraz na pobyt czasowy) na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów - liczby te zapewne nie są do końca zbieżne z ilością osób faktycznie zamieszkujących naszą gminę


DEMOGRAFIA (dane na dzień 31.12.2018r. ):
Ilość mieszkańców gminy:       24.102 
zameldowane osoby,  w tym: 
                                                            
 12.393 
kobiety
                                                            
 -  11.709  mężczyzn

Ilość mieszkańców miasta:     14.214 zameldowanych osób,  w tym:

                                                             -  7.546 kobiet

                                                               6.738 mężczyzn

 

Zestawienie liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Ostrzeszów jest dostępne do pobranie na dole strony.

 

 Ilość urodzeń: 231

 

Ilość zgonów:   225

 

 

DANE Z USC (dane na dzień 31.12.2018r.)

Liczba urodzeń zarejestrowanych w USC:  670,  w tym:  351  dziewczynek i  319  chłopców

Liczba zgonów zarejestrowanych w USC:  338

Liczba zawartych związków małżeńskich zarejestrowanych w USC:  137

 

 

POWIERZCHNIA GMINY:  187,49 km2   -  w tym:  12 km2 (miasto),

co powierzchniowo stanowi 24,27% powiatu ostrzeszowskiego

 

BUDŻET(na 2019 rok):   - planowane wydatki:    105 491 027 

 

                                                    - planowane dochody:  106 816 027 

 

PRZEDSIĘBIORSTWA:
                                                - sektor publiczny:
                           
                       - w tym przedsiębiorstwa państwowe – 1

                                              
                                               - sektor prywatny:

                                                   - spółki prawa handlowego - 120

                                                   - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą –  2100

 

SZKOLNICTWO: - Przedszkola - 5
                                           - Szkoły podstawowe - 7  
                                            - Szkoły ponadgimnazjalne - 3 
                               

KULTURA:  
- Biblioteki oraz filie - 4
                             - Kino - 1 (Kinoteatr)
                             - Dom Kultury - 1

OCHRONA ZDROWIA:   - Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - 7 
                                                    - Szpital - 1 
                                                    - Apteki - 9

HERB I FLAGA:

 

obrazek
 

PLAN I MAPA GMINY DO POBRANIA  TUTAJ

ZDJĘCIA WIRTUALNE DO POBRANIA  TUTAJ