Poniżej publikujemy statut Miasta i Gminy w wersji ujednoliconej - uwzględniającej zmiany dokonane w 2015 i 2018 roku.