<> 

URZĄD MIASTA I GMINY W OSTRZESZOWIE

IMIĘ i NAZWISKO

WYDZIAŁ / FUNKCJA

POK.

TELEFON

Adres e-mail

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

               CENTRALA I ŁĄCZENIE ROZMÓW   

107

62 732 06 00

 

Patryk Jędrowiak

BURMISTRZ

105

 

burmistrz@ostrzeszow.pl

Agnieszka Wojtasik 

Sekretariat Burmistrza

62 732 06 70

sekr@ostrzeszow.pl

Barbara Gmerek

WICEBURMISTRZ

205

 

z-ca.burmistrza@pl

Karolina Kasprzak

Sekretariat Wiceburmistrz

62 732 06 03

sekr2@ostrzeszow.pl

RADA MIEJSKA OSTRZESZÓW

Justyna Adamska
Beata Żołądek

Biuro Rady Miejskiej

108

62 732 06 10

brm@ostrzeszow.pl

Beata Calińska

Przewodnicząca RM

62 732 06 33

prm@ostrzeszow.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA

Małgorzata Dubis-Łępa

Karolina Jaś

Radcy Prawni

105

62 732 06 12

rp@ostrzeszow.pl

radcaprawny@ostrzeszow.pl

Beata Król

Kontroler Miejsko-Gminny,
Asystent audytora wewnętrznego

102

62 732 06 90

kontroler@ostrzeszow.pl

Andrzej Hawran

Audytor wewnętrzny

 

 

audytor@ostrzeszow.pl

Janusz Pokora

Informatyk

005

62 732 06 19

inf@ostrzeszow.pl


Angelika Pieprzka

Referent
d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

209

62 732 06 32

 

am@ostrzeszow.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (ORG)

Wojciech Bąk

Sekretarz

106

62 732 06 07

sekretarz@ostrzeszow.pl

Jan Błoch

Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego

107 

62 732 06 08

org@ostrzeszow.pl


Marzena Matys
Małgorzata Raszewska

Pracownicy Wydziału

107

Paweł Wabnic

Inspektor Ochrony Danych

107

62 732 06 08

iod@ostrzeszow.pl

Agnieszka Kokoszko
Magdalena Kałużna

Biuro Obsługi Interesanta

001

62 732 06 09

boi@ostrzeszow.pl

Mariola Guzenda

Sprawy Kadrowe

311

62 732 06 55

 kadry@ostrzeszow.pl

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Ewelina Migoń

Naczelnik Wydziału

201

62 732 06 23

emigon@ostrzeszow.pl

Karolina Stachowczyk

Pracownik Wydziału

ksgpr@ostrzeszow.pl 

Helena Cielińska
Katarzyna Rybczyńska
Zbigniew Kamzol
Daria Szadkowska

Pracownicy Wydziału

202

62 732 06 22

gpr@ostrzeszow.pl

 

Paulina Kuchta
Sylwia Marciniak

Opłaty
dot. nieruchomości
i odpadów

312

62 732 06 30

oplaty@ostrzeszow.pl

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (SOG)

Aneta Błoch-Hyłka

Naczelnik Wydziału

203


62 732 06 24

sog.naczelnik@ostrzeszow.pl

aneta.b-h@ostrzeszow.pl

Marzena Dynak-Pawlak
Dorota Perlińska

Dowody Osobiste

204

62 732 06 25

 

Roman Pawełka

 Obronność,
zarz. kryzysowe,

informacje niejawne

103

62 732 06 29

sog@ostrzeszow.pl

Mirosław Narloch

Działalność gospodarcza

62 732 06 29

 

gos@ostrzeszow.pl

Mariusz Stempniewicz

Specjalista
ds. BHP i PPOŻ

103

62 732 06 29

 

 bhp@ostrzeszow.pl

WYDZIAŁ PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ (PKS)

Aneta Pawlarczyk-Świtoń

Naczelnik Wydziału

109

62 732 06 20


promocja@ostrzeszow.pl

Monika Kaźmierczak

Pracownik Wydziału

109

62 732 06 20

mk@kazmierczak.pl

WYDZIAŁ INWESTYCJI, DROGOWNICTWA I ROZWOJU (IDR)

Dariusz Kwiatek

Naczelnik Wydziału

208

62 732 06 05

idr.naczelnik@ostrzeszow.pl

Daniel Wieczorek

Zastępca Naczelnika

62 732 06 04

   dw@ostrzeszow.pl

Iwona Dembska
Kinga Zajączkowska
Karolina Grzegorek

Pracownicy Wydziału

 

208

idr@ostrzeszow.pl

Ewa Tomczak
Dorota Calik
Katarzyna Dziewięcka

Zamówienia publiczne

207

62 732 06 05

idr@ostrzeszow.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY (FIN)

Michał Adamski

Skarbnik

308

62 732 06 14

skarbnik@ostrzeszow.pl

Wioletta Anielska

Główny księgowy

302

62 732 06 15

ksiegowosc@ostrzeszow.pl

Monika Kostecka
Anna Błaszczak
Agnieszka Spigiel
Małgorzata Łuszczyn

Księgowość budżetowa

301

62 732 06 15

ksiegowosc@ostrzeszow.pl

Alicja Głuszczak
Monika Puchała

Podatki lokalne

 

310

62 732 06 16

fin@ostrzeszow.pl

Jolanta Jurasik
Justyna Karasińska
Iwona Hyłka

Płace, podatki

62 732 06 17

fin@ostrzeszow.pl

Janina Krzyżanowska

Kasa

309

62 732 06 18

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ (WGP)

Teresa Sufryd

Naczelnik Wydziału

305

62 732 06 26

gpo-architekt@ostrzeszow.pl

Joanna Kula
Paulina Smiatacz

Pracownicy Wydziału

62 732 06 13

Elżbieta Nawrot

Geodeta gminny

 

304

62 732 06 13

Jolanta Talaga

Kamil Styrczewski

Pracownicy Wydziału

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH (KSK)

Dawid Calik

Naczelnik Wydziału

307

62 732 06 28

ksk.naczelnik@ostrzeszow.pl

Sylwia Śmiatacz
Ewelina Puchała

Ochrona Środowiska

306

62 732 06 28

ksk.srodowisko1@ostrzeszow.pl

ksk.srodowisko2@ostrzeszow.pl

Joanna Zielińska
Mateusz Chwalisz

Gospodarka Odpadami

303

62 732 06 11

ksk.odpady@ostrzeszow.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)

Anna Wolna

Kierownik

Ratusz

62 732 06 31

usc@ostrzeszow.pl

Izabela Szajdak

Zastępca Kierownika

Marta Szmaj

 

Pracownik

 

STRAŻ MIEJSKA (SM)

Sławomir Grzegorowski

Komendant SM

002

Parter

- wejście
od podwórza

004

62 732 06 06

 

607 245 446

sm@ostrzeszow.pl

Leszek Jurków
Roman Chowański

Mariusz Ciechanowski
Robert Kania
Artur Bacik

Strażnicy Miejscy