Wyszukaj:
Urząd Miasta Ostrzeszów
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto i Gmina Ostrzeszów
•  Informacje podstawowe
•  Zamierzenia i programy gminy
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
  Struktura gminy
•  Burmistrz MiG Ostrzeszów
•  Rada Miejska Ostrzeszów
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Podstawa prawna funkcjonowania gminy
•  Gospodarka odpadami
  Urząd Miasta i Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
•  Regulamin Organizacyjny
•  Dane teleadresowe
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Sprawdź stan swojej sprawy
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta i Gminy
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ostrzeszów
•  Uchwały Rady Miejskiej
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Budżet
  Inne informacje
•  Przetargi / Zamówienia publiczne
•  Wybory Prezydenta RP 2015
•  Oświadczenia majątkowe
•  Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty
•  Informacje o stanie mienia komunalnego
•  Organizacje pozarządowe
•  Nadawane tytuły i wyróżnienia
•  Nabory i konkursy na wolne stanowiska urzędnicze
•  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  INNE
•  Archiwum
•  Pomoc publiczna
  O stronie
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

5889191
od 6 czerwca 2003 r.

 


Miasto i Gmina Ostrzeszów realizuje projekt

KARTA  DUŻEJ  RODZINY

/zob. więcej informacji/

__________________________________________________________________

63 - 500 Ostrzeszów,    ul. Zamkowa 31

tel. 62 732 06 00        fax 62 732 06 01         e - mail: org@ostrzeszow.pl


www.ostrzeszow.pl

 

 UMiG jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.
Ponadto  w każdy poniedziałek w godz. 15.00 - 16.00 
w sekretariacie (pok. 20) przyjmowane są skargi i wnioski.

____________________________________________________________________

BURMISTRZ MiG
Mariusz Witek

umig@ostrzeszow.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA MiG
Paweł Uścinowicz

z-ca.burmistrza@ostrzeszow.pl

SKARBNIK
Józef Bukiewicz

skarbnik@ostrzeszow.pl

SEKRETARZ
Włodzimierz Piekarczyk

bok@ostrzeszow.pl

SEKRETARIAT
Marzena Matys
sekr@ostrzeszow.pl

PRZEWODNICZĄCY RM 
Edward Skrzypek
brm@ostrzeszow.pl

________________________________________________________________________________________

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

NIP:  622 - 17 - 89 - 928                  REGON:  000526564

Informujemy, że konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów,
na które wpływają dochody z różnych tytułów,
m.in. podatków lokalnych i opłat, w tym również opłaty skarbowej jest następujące:

WBKPPLPP
PL 25 1090 1173 0000 0000 1700 5753


Uwaga! Wszelkie dokumenty, umowy, faktury, rachunki itp. prosimy wystawiać na:

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31,  63 - 500 Ostrzeszów
NIP: 514 - 02 - 57 - 776
REGON: 250855140

_____________________________________________________________________


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ zawiera wyłącznie informacje publiczne w rozumieniu Ustawy
o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002r., nr 67, poz. 619).
Inne informacje dotyczące Miasta i Gminy Ostrzeszów - nie będące informacjami publicznymi -
znaleźć można na stronie internetowej UMiG:  
www.ostrzeszow.pl

Aby uzyskać dostęp do informacji zawartych w BIP można skorzystać z menu przedmiotowego
i podmiotowego znajdującego się po lewej stronie okna przeglądarki i umożliwia szybki dostęp
do informacji posegregowanych tematycznie. Konstrukcja ta pozwala na odnalezienie szukanych danych
bez potrzeby znajomości struktury Urzędu. Można także skorzystać z wyszukiwarki (w prawym górnym rogu),
która wyszukuje informacje według zadanych słów kluczowych.