Konsultacje społeczne dot. zmiany w Statutach Dzielnic Miasta Ostrzeszowa zostały zarządzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów zarządzeniem nr 279/2020 z dnia 15.10.2020 r. Proponowana zmiana w Statutach sprowadza się dowydłużenia kadencji organów Dzielnic do lat pięciu (w obowiązującym statucie kadencja jest czteroletnia). Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 20 października do 20 listopada 2020 roku. Mieszkańcy Ostrzeszowa chcący wyrazić swoją opinię w powyższej sprawie mogli to uczynić za pomocą dedykowanego formularza ankietowego , stanowiącego załącznik nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

- Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

- SPRAWOZDANIE po przeprowadzonych konsultacjach społecznych

 

 

Obowiązujące Statuty Dzielnic Miasta Ostrzeszowa:

- Dzielnica Nr 1

- Dzielnica Nr 2

- Dzielnica Nr 3

- Dzielnica Nr 4

- Dzielnica Nr 5

- Dzielnica Nr 6

 

 

Projekty uchwał Rady Miejskiej Ostrzeszów dot. wprowadzenia w Statutach Dzielnic Miasta Ostrzeszowa zmiany, polegającej na wydłużeniu kadencji organów Dzielnicy do lat pięciu:

projekt nr 215/2020 (dot. Statutu Dzielnicy Nr 1)

projekt nr 216/2020 (dot. Statutu Dzielnicy Nr 2)

projekt nr 217/2020 (dot. Statutu Dzielnicy Nr 3)

projekt nr 218/2020 (dot. Statutu Dzielnicy Nr 4)

projekt nr 219/2020 (dot. Statutu Dzielnicy Nr 5)

projekt nr 220/2020 (dot. Statutu Dzielnicy Nr 6)