15 kwietnia 2019 r. został Zarządzeniem Burmistrza Nr 42/2019 został wprowadzony nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.

Treść regulaminu, wraz ze schematem graficznym i treścią zarządzenia dostępna jest poniżej w postaci pliku postaci .pdf.