W sprawie:
przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu MiG Ostrzeszów"

Data uchwały:
2016-02-18

Numer uchwały:
XVI/97/2016

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia