W sprawie:
wystąpienia gminy Ostrzeszów ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Data uchwały:
2009-12-29

Numer uchwały:
XXXIII/249/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia