W sprawie:
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

Data uchwały:
2009-12-29

Numer uchwały:
XXXIII/245/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia