W sprawie:
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

Data uchwały:
2020-10-15

Numer uchwały:
XXVI/206/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2020
- Pozycja: 7940
- Data ogłoszenia: 21 października 2020
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=7940