Treść zarządzenia oraz załączników do niego dostępna jest do pobrania poniżej w postaci plików formatu .pdf