W sprawie:
nadania rondu nazwy "Rondo im. Żołnierzy Wyklętych"

Data uchwały:
2016-02-18

Numer uchwały:
XVI/101/2016

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego