W sprawie:
sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudownej położonej we wsi Potaśnia, obręb Myje, gmina Ostrzeszów.

Data uchwały:
2009-12-29

Numer uchwały:
XXXIII/247/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia