Wyszukaj:
Urząd Miasta Ostrzeszów
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto i Gmina Ostrzeszów
•  Informacje podstawowe
•  Zamierzenia i programy gminy
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
  Struktura gminy
•  Burmistrz MiG Ostrzeszów
•  Rada Miejska Ostrzeszów
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Podstawa prawna funkcjonowania gminy
•  Gospodarka odpadami
  Urząd Miasta i Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
•  Regulamin Organizacyjny
•  Dane teleadresowe
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Sprawdź stan swojej sprawy
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta i Gminy
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ostrzeszów
•  Uchwały Rady Miejskiej
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Budżet
  Inne informacje
•  Przetargi / Zamówienia publiczne
•  Wybory Prezydenta RP 2015
•  Oświadczenia majątkowe
•  Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty
•  Informacje o stanie mienia komunalnego
•  Organizacje pozarządowe
•  Nadawane tytuły i wyróżnienia
•  Nabory i konkursy na wolne stanowiska urzędnicze
•  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  INNE
•  Archiwum
•  Pomoc publiczna
  O stronie
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

5890808
od 6 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2003 Wersja do druku

Zarządzenie 57/2003 / W sprawie instrukcji kancelaryjnej /


Zarządzenie Nr 57/2003


Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

z dnia 3 grudnia 2003r.

 

            w sprawie: instrukcji kancelaryjnej

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 39a ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z Dz. U. nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (j.t. z Dz. U. Nr 112  z 1999r., poz. 1319 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam instrukcję kancelaryjną wraz z:
1)   jednolitym rzeczowym wykazem akt dla Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2)   wzorami   blankietów   korespondencyjnych, pieczęci   nagłówkowych   oraz pieczęci   do   podpisu  w  organach   Miasta   i   Gminy   Ostrzeszów, co stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

3)   wzorami pieczęci wpływu kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, co stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia jako podstawowy normatyw prawny w zakresie spraw kancelaryjno – archiwalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.

 

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów Nr 3/2000 z dnia 29 lutego 2000r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

Załączone dokumenty
  Załącznik Nr 2 - - Wzory blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych oraz pieczęci do podpisu.... (36.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik Nr 3 - Wzory pieczęci wpływu w kancelarii ogólnej (105.5kB) pobierz pokaż
  Zalacznik Nr 1 - Jednolity Rzeczowy dla UMiG w Ostrzeszowie (137.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Wojciech Bąk, Data wprowadzenia: 2003-12-24 11:05:15, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Bąk, Data publikacji 2004-01-14 13:16:04, Ostatnia zmiana: 2005-01-18 07:05:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3800