Nr planu

Nazwa planu

Nr uchwały
Rady Miejskiej

Data i sposób ogłoszenia

Obszar objęty planem

Uwagi

Rysunek

1.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa, w części dotyczącej osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ulicy Zuchów

Nr XXIII/183/96
z 14 maja 1996r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Kaliskiego
Nr 34, poz. 162
z 16.09.1996r.

Rejon ulicy Zuchów

---

PLIK

2.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa, w części dotyczącej rejonu ulic:

Leśnej i 1-go Maja

Nr III/11/98
z 17 grudnia 1998r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Kaliskiego
Nr 12, poz. 200
z 24.03.1998r.

Rejon ulic:
Leśnej i 1-go Maja

---

PLIK 

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa

w rejonie ulicy Borek

Nr VII/46/99
z 15 kwietnia 1999r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Kaliskiego
Nr 37, poz. 727
z 12.06.1999r.

Rejon ulic: Daszyńskiego, Borek, Piastowska

Zmiana planu – poz. 22

PLIK

4.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym  w mieście Ostrzeszów pomiędzy ulicami Pogodną i Kąpielową

Nr VII/75/99
z 15 lipca 1999r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 60, poz. 1273
z 31.08.1999r.

Rejon ulic: Pogodna, Kąpielowa, Tęczowa, Przełajowa

---

PLIK

5.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ostrzeszów dla ustalenia przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia

Nr XII/76/99
z 15 lipca 1999r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 60, poz. 1274
z 31.08.1999r.

Ostrzeszów,

Olszyna, Ostrzeszów-Pustkowie

---

SCHEMAT

Rysunki:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Olszyna (tereny rekreacyjno-sportowe)

Nr XXIX/206/2001
z 31 maja 2001r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 81, poz. 1502
z 11.07.2001r.

Olszyna

---

PLIK 

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów

XXXII/232/2001
z 4 października 2001r.

 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 139, poz. 2782
z 15.11.2001r.

Rojów - rejon oczyszczalni ścieków

z dniem 27.12.2013r. plan utracił swoją ważność

 

8.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów i w Ostrzeszowie w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Kościuszki

XXXVII/269/2002
z 25 kwietnia 2002r.

 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 82, poz. 2114
z 12.06.2002r.

Rojów: rejon
ul. Hetmańskiej.

Ostrzeszów: rejon ulicy Kościuszki.

z dniem 31.07.2008r. plan utracił swoją ważność

 

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ostrzeszowie w rejonie ulic: 1-go Maja, Leśnej, Al. Wojska Polskiego i Zamkowej

XXXVII/270/2002
z 25 kwietnia 2002r.

 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 82, poz. 2115
z 12.06.2002r.

Rejon ulic:
ul. Leśna,
1-go Maja, Zamkowa,
Al. Wojska Polskiego

z dniem 02.01.2012r. plan utracił swoją ważność

 

 

10.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego  gminy Ostrzeszów dla terenu położonego w miejscowości Szklarka Przygodzicka

VII/77/2003
z 12 czerwca 2003r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 133, poz. 2495
z 06.08.2003r.

Działki nr ewid: 136/1, 137/1, 140, 146,156/2, 238

---

PLIK 

11.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrzeszów dla terenu położonego w miejscowości Potaśnia

VII/78/2003
z 12 czerwca 2003r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 133, poz. 2496
z 06.08.2003r.

Działki nr ewid: 293/1, 293/2, 293/4, 293/5

---

PLIK

12.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa z wyłączeniem terenów objętych planami uchwalonymi w latach 1996-2002

XXV/220/2005
z 28 kwietnia 2005r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 97, poz. 2803
z 30.06.2005r.

Teren miasta Ostrzeszowa z wyłączeniem obszarów objętych planami uchwalonymi w latach 1996-2002

Zmiana planu –
poz. 19

SCHEMAT
LEGENDA

Rysunki:
1-50

 

13.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów

XXVII/232/2005
z 29 czerwca 2005r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 129, poz. 3612
z  4.08.2005r.

Rojów,
ul. Hetmańska

---

PLIK 

14.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Rojów w rejonie oczyszczalni ścieków

XXXIII/271/2006
z 30 marca 2006r.

 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 84, poz. 2118
z 31.05.2006r.

Rojów, rejon oczyszczalni ścieków

z dniem 27.12.2013r. plan utracił swoją ważność

 

15.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Olszyna i Rogaszyce

XXXVIII/313/2006
z 21 września 2006r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 175, poz. 4050
z 17.11.2006r.

Wzniesienie Bełczyna

---

PLIK

16.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ostrzeszowie w rejonie ul. Kąpielowej

X/72/2007
z 6 września 2007r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 158, poz. 3433
z 07.11.2007r.

Rejon
ul. Kąpielowej i Tęczowej

Zmiana planu –
poz. 4

PLIK

17.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów w rejonie ulicy Hetmańskiej i w Ostrzeszowie w rejonie ulicy Kościuszki

XVII/117/2008
z 24 kwietnia 2008r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 106, poz. 1979
z 30.06.2008r.

Rojów: rejon
ul. Hetmańskiej.

Ostrzeszów: rejon ulicy Kościuszki.

zmiana planu patrz poz. 30.

PLIK 

18.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów

XVII/118/2008
z 24 kwietnia 2008r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 106, poz. 1980
z 30.06.2008r.

Rojów,
ul. Hetmańska

Zmiana planu –
poz. 13

PLIK

19.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa

XX/141/2008
z 11 września 2008r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 186, poz. 3099
z 03.11.2008r.

Wybrane obszary na terenie miasta Ostrzeszowa

Zmiana planu –
poz. 12

 Rysunki:

1-30

20.

Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego w Ostrzeszowie rejon ul. Zamkowa Al. Wojska Polskiego i Leśna

XIV/84/2011
z 20 października 2011r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 326, poz. 5434
z 02.12.2011r.

Rejon ulic: 

Leśna, 1-go Maja, Zamkowa, Wojska Polskiego

Zmiana planu -
poz. 9

PLIK

21.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Rojów w rejonie oczyszczalni ścieków

XXXIV/219/2013
z 12 września 2013r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 6600
z 26.11.2013r.

Rojów, rejon oczyszczalni ścieków

---

PLIK

22.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 2331/6  w Ostrzeszowie

XXXVII/230/2013
z 24 października 2013r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 6656 z 28.11.2013r.

Sprostowanie błędu:
Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 7438 z 24.12.2013r.

Rejon ulic: Daszyńskiego, Borek, Piastowska

---

PLIK

23.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon

ul. Pocztowej i Armii Krajowej w Ostrzeszowie

XXXVIII/293/2013
z 25 września 2014r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 6188 z 19.11.2014r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze:
Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 6135 z 18.11.2014r.

Rejon ulic: Pocztowa, Armii Krajowej

---

PLIK

24.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ul. H. Sienkiewicza w Ostrzeszowie

VI/33/2015
z 26 marca 2015 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 2829 z 27.04.2015r.

Rejon ulicy  Sienkiewicza

---

PLIK

25.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Stodolnej w Ostrzeszowie

XI/65/2015
z 21 września 2015 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 5492 z 28.09.2015r.

 Rejon ulicy Stodolnej

 ---

PLIK

26. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: T. Kościuszki i Jana Pawła II
w Ostrzeszowie

 XI/66/2015
z 21 września 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 5495
28.09.2015r.

 Rejon ulic:
T. Kościuszki
i Jana Pawła II

stwierdzenie nieważności uchwały wyrok WSA w Poznaniu (WSA/Po 457/16 )

z 16 grudnia 2016 r.

 

27.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Dworcowej w Ostrzeszowie

XIII/73/2015
z 29 października 2015r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6631 z 09.11.2015r.

Rejon ulicy Dworcowej 

 ---

 PLIK

28.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: Zamkowej i Piastowskiej w Ostrzeszowie

XIII/74/2015
z 29 października 2015r. 

TREŚĆ UCHWAŁY

 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6632 z 09.11.2015r.

 Rejon ulic: Zamkowej i Piastowskiej

---

PLIK 

29.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Bukowej w Ostrzeszowie

XIII/75/2015
z 29 października 2015r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6618 z 09.11.2015r.

 

Rejon ulicy Bukowej

 ---

PLIK

 

30.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: T. Kościuszki i Jana Pawła II
w Ostrzeszowie

XXXI/203/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.

Uwaga: patrz pozycja 44

Dz.. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 4467 z  19.06.2017

Rejon ulic:
T. Kościuszki
i Jana Pawła II

...

PLIK

31.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rojów w rejonie ul. Hetmańskiej

XIII/93/2019
z dnia 18 lipca
2019 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz.Urz.Woj. Wlkp
poz. 6909
z 26.07.2019

Rojów
w rejonie
ul. Hetmańskiej

.....

PLIK

32.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kąpielowej i Pogodnej
w Ostrzeszowie

XVI/127/2019
z dnia
28 listopada
2019 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz.Urz.Woj. Wlkp
poz. 11134
z 20.12.2019

Ostrzeszów
w rejonie
ul. Pogodnej
i Kąpielowej

 

PLIK

33.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wieluńskiej
w Ostrzeszowie

XVI/126/2019
z dnia
28 listopada
2019 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz.Urz.Woj. Wlkp
poz. 11133
z 20.12.2019

Ostrzeszów
w rejonie

ul. Wieluńskiej

Stwierdzenie nieważności uchwały wyrok WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 1221/20  (z 20 maja 2021 r.)

-

34.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Wojska Polskiego
w Ostrzeszowie

XXVIII/236/2020
z dnia
29 grudnia
2020 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz.Urz.Woj. Wlkp
poz. 450
z 13.01.2021

Ostrzeszów
w rejonie

al. Wojska Polskiego

 

PLIK

35.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie: 
al. Wolności, al. Wojska Polskiego, ul. Tadusza Kościuszki, ul. Ignacego Daszyńskiego, pl. Borek i ul. Piastowskiej w Ostrzeszowie

XXVIII/237/2020
z dnia
29 grudnia
2020 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

.

Dz.Urz.Woj. Wlkp
poz. 457
z 13.01.2021

Ostrzeszów
w rejonie: 
al.Wolności,
al. Wojska Polskiego,
ul. Tadusza Kościuszki,
ul. Ignacego Daszyńskiego, pl. Borek
i ul.Piastowskiej

 

PLIK

36.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego w Ostrzeszowie

XXVIII/238/2020
z dnia
29 grudnia
2020 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz.Urz.Woj. Wlkp
poz. 463
z 13.01.2021

 

Ostrzeszów
w rejonie ul. Bolesława Chrobrego

 

PLIK

37.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zamkowej w Ostrzeszowie

XXVIII/239/2020
z dnia
29 grudnia
2020 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz.Urz.Woj. Wlkp
poz. 464
z 13.01.2021

Ostrzeszów
w rejonie ul. Zamkowej

 

PLIK

38.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie

 

XXVIII/240/2020
z dnia
29 grudnia
2020 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Dz.Urz.Woj. Wlkp
poz. 476
z 13.01.2021

.

Ostrzeszów
w rejonie ul. Wierzbowej

 

PLIK

39.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonej w Ostrzeszowie

XXVIII/241/2020
z dnia
29 grudnia
2020 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz.Urz.Woj. Wlkp
poz. 477
z 13.01.2021

Ostrzeszów
w rejonie ul. Zielonej

 

PLIK

40.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wieluńskiej w Ostrzeszowie

XLVI/426/2022
z dnia
24 lutego
2022 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz.Urz.Woj. Wlkp.
poz. 1847
z 09.03.2022

Ostrzeszów
w rejonie ul. Wieluńskiej

 

PLIK

41.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Podmiejskiej w Ostrzeszowie

XLVI/427/2022
z dnia
24 lutego
2022 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

.

Dz.Urz.Woj. Wlkp.
poz. 1861
z 09.03.2022

Ostrzeszów
w rejonie
ul. Podmiejskiej

 

PLIK

42.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Harcerskiej w Ostrzeszowie

XLVI/428/2022
z dnia
24 lutego
2022 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz.Urz.Woj. Wlkp.
poz. 1884
z 10.03.2022

 

Ostrzeszów
w rejonie
ul. Harcerskiej

 

PLIK

43.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ceglarskiej w Ostrzeszowie

XLVI/429/2022
z dnia
24 lutego
2022 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Dz.Urz.Woj. Wlkp.
poz. 1885
z 10.03.2022

Ostrzeszów
w rejonie
ul. Ceglarskiej

 

PLIK

44.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki
Jana Pawła II
w Ostrzeszowie

LII/490/2022
z dnia
4 sierpnia
2022 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz.Urz.Woj. Wlkp.
poz. 5967
z 22.08.2022

Ostrzeszów
w rejonie
ulic:
T. Kościuszki
i Jana Pawła II

 

PLIK

45.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa

LXIX/663/2024
z dnia
29 lutego
2024 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Dz.Urz.Woj. Wlkp.
poz. 2883
z 14.03.2024

Wybrane obszary na terenie miasta Ostrzeszów

 

Rysunki:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

46.

 

 

.

 

 

 

47.

 

 

.

.

 

 

48.

 

 

.

 

 

 

49.

 

 

.

 

 

 

50.

 

 

.

 

 

 

51.

 

 

.

 

 

 

52.

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

.

 

 

 

54.

 


 

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

56. 

 

 

 

 

 

 

57.

 


 

 .

 

 

 

58.