W celu przesłania dokumentów na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, należy skorzystać z platformy ePUaP.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie:

/umigm/skrytka

 

lub poprzez zalogowanie się na stronie epuap https://epuap.gov.pl/wps/portal, wybrać "Katalog spraw", następnie  w polu "Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę" - wpisać "Ostrzeszów"  i kliknąć  szukaj i wybrać z listy "Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów".

Sprawy które nie posiadają formularzy można załatwaić za pomocą opcji "Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór". Opcja  ta znajduje się w polu "Inne sprawy urzędowe - najczęściej załatwiane sprawy".

W celu skorzystania ze Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP - Załóż konto
  • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

W przypadku spełnienia tych warunków należy:

  • Zalogować się do platformy ePAP oraz wypełnić formularz.
  • Załączyć wymagane dokumenty oraz dokonać stosownych opłat zgodnie z opisem sprawy.
  • Podpisać dokument kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikona "Podpisz profilem zaufanym" lub ikona "Podpisz certyfikatem").
  • Wysłać dokument do Urzędu drogą elektroniczną (ikona - "Wyślij").

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

- Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
- Urząd przyjmuje dokumenty elektroniczne na nośnikach danych umożliwiających dopisanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Dokumenty można dostarczać w godzinach pracy Urzędu

Usługi centralne - Uwaga: usługi centralne nie są powiązane z adresem skrzynki podawczej i wymagają wskazania adresata wniosku. Adresata można wyszukać po nazwie wpisując Ostrzeszów i wybierając „Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie”.

Akceptowalne struktury dokumentów elektronicznych oraz rodzaje informatycznych nośników danych

Akceptowalne nośniki danych:

1. Płyta CD-R, CD-RW (z możliwością nagrania lub dogrania - płyta wielosesyjna),
2. Płyta DVD-R, DVD-RW(+ -), DVD-RAM( z możliwością nagrania lub dogrania - płyta wielosesyjna),
3. PenDrive USB (1.1, 2.0 3.0)

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.Dokumenty lub nośniki danych, zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

- Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym. - Akceptowalne formaty załączników to:

FORMATY DANYCH, W JAKICH ZAPISUJE SIĘ ZAŁĄCZNIKI DODAWANE DO PISM

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

.jpg (-jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

.svg

grafika wektorowa

W3C

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

.txt

niesformatowany tekst

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

.xml

sformatowany tekst

W3C