Data posiedzenia:
2022-06-13

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2021 rok.
4. Sprawozdanie finansowe JST za 2021 rok.
5. Uchwała Nr SO - 2/0954/95/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii z wykonania budżetu za 2021 rok
6. Sprawy różne.
7. Raport o stanie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku.
8. Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2021r.


Uwagi:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa odbędzie się 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali nr 104 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.