Jeżeli chcesz sprawdzić stan swojej sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, możesz skierować zapytanie podając informacje umożliwiające jej identyfikację, np. imię i nazwisko, datę złożenia (wysłania) do UMiG, temat (czego dotyczy).

W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: org@ostrzeszow.pl                             

W odpowiedzi otrzymasz informację zwrotną nt.  etapu załatwiania Twojej sprawy, wydziału lub komórki, do której została przekazana itp.