Przewodnicząca Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej:

 

Beata Calińska

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej:

Patryk Jędrowiak

 Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

 

Związek wpisano do Rejestru związków międzygminnych

pod pozycją 129 z datą 31 marca 1995r.

NIP: 514 - 011 - 63 - 43
REGON: 250855140

 

Ogłasza się o postawieniu Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej w stan likwidacji i wzywa się ewentualnych wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń wobec Związku do 30 września 2019 r.

 

Wykaz członków organu Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej:

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Pełniona funkcja

Nazwa JST, której jest przedstawicielem  oraz nazwa funkcji, którą pełni w gminie

1

Patryk

Jędrowiak

przewodniczący zarządu związku

Miasto i Gmina Ostrzeszów

–  Burmistrz Miasta i Gminy

2

Beata

Calińska

przewodnicząca związku

Miasto i Gmina Ostrzeszów

– Przewodnicząca Rady Miejskiej

3

Marcin

Łuczak

członek zgromadzenia związku

Miasto i Gmina Ostrzeszów

– Radny Rady Miejskiej

4

Maksymilian

Ptak

członek zarządu związku

Miasto i Gmina Grabów nad Prosną

– Burmistrz

5

Ryszard

Biel

członek zgromadzenia związku

Miasto i Gmina Grabów nad Prosną

– Radny Rady Miejskiej

6

Sylwia

Kubiaczyk

członek zgromadzenia związku

Miasto i Gmina Grabów nad Prosną

– Radna Rady Miejskiej

7

Henryk

Plichta

członek zarządu związku

Gmina Czajków

– Wójt 

8

Stanisław

Krzywaźnia

członek zgromadzenia związku

Gmina Czajków

– Radny Rady Gminy

9

Andrzej

Puchała

członek zgromadzenia związku

Gmina Czajków

– Przewodniczący Rady Gminy

10

Urszula

Kowalińska

członek zarządu związku

Gmina Doruchów

- Wójt

11

Karol

Konarski

członek zgromadzenia związku

Gmina Doruchów

– Radny Rady Gminy

12

Maria

Mądrzejewska

członek zgromadzenia związku

Gmina Doruchów

– Radna Rady Gminy

13

Wiesław

Berski

przewodniczący związku

Gmina Kobyla Góra

– Wójt

14

Eugeniusz

Morta

członek zgromadzenia związku

Gmina Kobyla Góra

– Radny Rady Gminy

15

Eugeniusz

Wroński

członek zarządu związku

Gmina Kobyla Góra

– Przewodniczący Rady Gminy

16

Konrad

Kuświk

członek zarządu związku

Gmina Kraszewice

– Wójt

17

Małgorzata

Broniecka

członek zgromadzenia związku

Gmina Kraszewice

– Radna Rady Gminy

18

Jan

Puchała

członek zgromadzenia związku

Gmina Kraszewice

– Radny Rady Gminy

19

Henryk

Zieliński

członek zarządu związku

Miasto i Gmina Mikstat

- Burmistrz

20

Łukasz

Dybula

członek zgromadzenia związku

Miasto i Gmina Mikstat

– Radny Rady Miejskiej

21

Barbara

Rasiak

członek zgromadzenia związku

Miasto i Gmina Mikstat

– Radna Rady Miejskiej