Data posiedzenia:
2022-11-30

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z przeprowadzonych kontroli.
3. Powołanie Zespołów Kontrolnych i tematów kontroli.
4. Sprawy różne.


Uwagi:
Posiedzenie Komisji odbędzie się 30 listopada 2022 roku (środa) o godz. 7:30 w biurze Przewodniczącej Rady Miejskiej (pok. nr 108 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.