Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  A
o posiedzeniach Stałych Komisji
Rady Miejskiej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbędzie się 18 listopada 2021 roku /czwartek/ o godz. 730 w sali nr 104 (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2.    Zaopiniowanie projektów uchwał.

3.    Sprawy różne.

 

 Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
/-/ Jacek Skórski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

  

Zawiadamiam,że posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa odbędzie się 22 listopada 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 800 w sali nr 104 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Rogaszyce.
3. Analiza wniosków składanych do budżetu na 2022 rok.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne.

  Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Przestrzegania Prawa
/-/ Wiesława Wysota

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadamiam,że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa odbędzie się 23 listopada 2021 roku /wtorek/ o godz. 800 w sali nr 104 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Analiza działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
3. Propozycje Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju w sprawie planowanych remontów i inwestycji drogowych i innych w 2022 roku.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Informacje burmistrza o podejmowanych działaniach między posiedzeniami komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie.


Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
/-/ Krystyna Rajska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej Ostrzeszów odbędzie się 29 listopada br. o godz. 9:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2.        Zapoznanie się z projektem budżetu na 2022 rok.

3.        Sprawy różne. 

 

  Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Przestrzegania Prawa
/-/ Wiesława Wysota

 

 Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
/-/ Jacek Skórski
  

Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
/-/ Krystyna Rajska