Program współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok przyjęty został dnia 28 listopada 2019 r. uchwał Nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów (patrz: link poniżej)