Gminny program dożywiania na lata 2019-2023 przyjęty został dnia 29 listopada 2018 r. uchwałą Nr II/13/2018 r. Rady Miejskiej Ostrzeszów (patrz: link poniżej)